anderedieren.html
Foto's van andere dieren en vogels rond de boerderij.
Boerenzwaluw. Nest.
Meerkoet met jongen. pas uit het ei.
IJsvogel op hek boerderij. Bergeend.

Blauwe reiger

Lepelaar

Ooievaar