froniknieuws.html.html


van 14 augustus 2015


Werken aan behoud
Na alle drukte en media-aandacht rondom het aanbieden van de buurtvisie aan de raad, het houden van de enquête en het meedoen met de Rabo-pitch lijkt het weer rustig rond de Fronik-boerderij. Niets is minder waar.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan het uitwerken van alle plannen voor het behoud van onze boerderij. Onder meer worden de benodigde stappen genomen voor het oprichten van de stichting Fronik, met als doel het beheer en behoud van de boerderij.
Linda, Jerome, Mechel en Edwin zullen zitting nemen in het bestuur van de stichting.

Wijkplaats helpt
Verder heeft de gemeente aangeboden om met behulp van bureau Wijkplaats te komen tot werkbare scenario’s om het behoud van de boerderij daadwerkelijk mogelijk te maken.
Een spannend traject, want behoud is zeker nog niet eenvoudig! En uiteraard zal in dit traject rekening worden gehouden met alle wensen en informatie die vanuit de buurt enquête is opgehaald.

Klusdag
Tijdens de klusdag op 14 maart is weer hard gewerkt aan het nodige onderhoud van de boerderij. Van het schoonmaken van de hokken tot het verrichten van de noodzakelijke reparaties.
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet! Ook is er veel gedaan aan het inrichten van het talud bij de brug.
Doel is dit zo te doen, dat het aantrekkelijk is voor de watervogels om daar een rustpunt te vinden.
Kortom, geen tijd om op lauweren te rusten voorlopig. We hebben als buurt een aardige slag geslagen in ons streven naar behoud. Maar er zijn nog vele stappen nodig om daadwerkelijk te kunnen zeggen:

De Fronik Boerderij is gered!

  • terug naar Fronik nieuws flits .