nieuwsflits13.html


van 10-MAART 2017

Gemeente Zaanstad besluit positief over toekomst van de Fronikboerderij!

College van B&W gaat onder voorwaarden akkoord met Ontmoeting en Woonzorgplan Stichting Fronik Buurtboerderij

In het kort:

College heeft dinsdag 7 maart besloten dat de ontmoetingsplek op de Fronikboerderij kan blijven bestaan en worden ontwikkeld
Voorwaarde daarvoor is dat er binnen 4 maanden een sluitend plan ligt voor het Woonzorgdeel van de boerderij
Lukt het niet om het Woonzorg plan rond te krijgen, dan steunt de gemeente ook het ontmoetingsdeel niet en wil de gemeente het perceel verkopen
Gemeente staat garant voor 275.000 euro voor het verbouwen van Ontmoetingsdeel, wanneer we zelf 100.000 euro ophalen
Monumentenstatus voor de Fronikboerderij heeft de voorkeur

Afgelopen dinsdag, 7 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad besloten dat het plan "Fronikboerderij: Parel van Zorg en Ontmoeting", dat we op 11 oktober 2016 hebben gepresenteerd aan de gemeenteraad, een goed plan is dat mag worden uitgevoerd door de stichting.

Het plan bestaat uit twee delen;
het eerste deel is het voortzetten en het ontwikkelen van de ontmoetingsplek op de boerderij, met de dieren,
het museum, de eierverkoop, de buurtfeestjes (BBQ en kerstborrel), de kano's enzovoort. Omdat de gebouwen aan opknappen toe zijn, het terrein wel wat onderhoud kan gebruiken en ook een paar WC's geen overbodige luxe zijn willen we dit deel verder ontwikkelen. We willen meer dingen kunnen doen, binnen en buiten maar vooral de bijzondere sfeer van de boerderij behouden met zijn ruimte voor dieren, kinderen en iedereen die langs wil komen.

Het tweede deel van het plan is het verbouwen van de stal en het woonhuis, die nu onbegaanbaar en onbruikbaar zijn, tot zorgwoningen waar een aantal mensen met een beperking een goed thuis kunnen vinden. Dit deel willen we niet zelf gaan doen, want we willen geen zorgonderneming zijn, maar een ontmoetingsplek. We willende dingen doen waar we goed in zijn; ongedwongen ontmoeten. Daarom hadden we in het plan voorgesteld dat een zorginstelling en een woningbouwbedrijf hier aan de slag moesten gaan.

De gemeente wil ons nu steunen in het ontmoetingsdeel door garant te staan voor 275.000 euro. Dat betekent dat we dit bedrag kunnen lenen van de bank en dan kunnen uitgeven aan verbouwing en ontwikkeling van de boerderij en het terrein. Dat doet de gemeente pas als wezelf 100.000 euro bij elkaar kunnen krijgen door aan sponsoring, fondsenwerving en crowdfunding te doen.

Daarnaast stelt de gemeente de voorwaarden dat ze ons alleen kunnen steunen voor het ontmoetingsdeel als het andere deel Woonzorg ook lukt. De gemeente wil dan ook dat er voor dat deel binnen 4 maanden een goed en haalbaar plan wordt gemaakt, een businesscase. Dat plan moet worden gemaakt door de betrokken partijen; de stichting Fronik Buurtboerderij, de zorginstelling, de ontwikkelaar. De gemeente ondersteunt en helpt bij het maken van dit plan. Lukt het niet om dit plan voor elkaar te krijgen dan wil de gemeente ook het ontmoetingsdeel van het plan niet steunen, en wil de gemeente het perceel verkopen. De gemeenteraad heeft de gemeente gevraagd om de Fronikboerderij een monumentenstatus te geven. In het maken van de plannen zal daar rekening mee gehouden worden en zoeken we samen uit wat dat precies betekent.

We zijn heel blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met het verder ontwikkelen van de boerderij voor de hele buurt en de hele stad. Wel is het belangrijk dat we nu samen met de andere partijen snel een plan gaan maken voor het woonzorgdeel! En we moeten aan de slag met fondsenwerving.

Reden tot feest! Jazeker, alleen er moet ook nog een hoop gebeuren en het is nog zeker niet rond. We zullen daarbij uw hulp, financieel en op andere manieren heel hard nodig hebben. Op die manier hopen we in de zomer een mooi feest te kunnen bouwen.

Vandaag verschijnt hieroverook een nieuwsbericht op de website van de gemeente, klik daarvoor hier. Ook kunt u alle gemeentelijke stukken zien en downloaden op het Raads Informatie Systeem, klik daarvoor hier. Volgende week zal de gemeente ook alle bewoners die in de buurt van de boerderij wonen hierover een brief sturen. Daarin staat ook hoe u vragen aan de gemeente kunt stellen. Heeft u nog vragen aan ons, neem dan vooral contact op met een van de bestuursleden.

Gezamenlijk gaan we er voor zorgen dat de Fronik Buurtboerderij een nog mooiere plek gaat worden en dat we elkaar daar zullen blijven ontmoeten.

Met vriendelijke groet, Stichting Fronik Buurtboerderij
Linda Bloem, Edwin Herzberg, Mechel Mangelmans, Jerome den Enting

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook graag zou willen ontvangen? Stuur een mailtje naar: secretaris@fronikboerderij.nl

  • terug naar Fronik nieuws flits .